NANAHON NO KATA

 • deai
 • kobushidori
 • zetsumyôken 
 • dokumyôken
 • tsubadome
 • ukenagashi
 • mappo     

TSUME-IAI

 • hasso
 • kobushidori
 • iwanami
 • yaegaki
 • urokogata(urokogaeshi)
 • kuraiyurumi
 • tsubamegaeshi
 • gansekiotoshi
 • suigetsutô
 • kasumiken
 • uchikomi